Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Archiwum Zakładowe BRPO

Data:
Tagi: bip

Adres Archiwum:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich; Warszawa, Al.Solidarności 77

Bernadetta Gronek-Pietrzykowska 
Kierownik Archiwum Zakładowego
tel.: (+48 22) 5517708
   
Zakres działania Archiwum Zakładowego

 1. Archiwum Zakładowe gromadzi materiały archiwalne (kat.A) i dokumentację niearchiwalną.
 2. Do  zakresu działania Archiwum Zakładowego należy:
  • przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
  • udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym,
  • inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę,  po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Archiwum Państwowego,
  • przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego Archiwum Państwowego

 

Udostępnianie akt

 1. Akta przechowywane w Archiwum Zakładowym są udostępniane dla celów służbowych i badawczych na miejscu (w pomieszczeniu Archiwum), a także poza Archiwum do poszczególnych komórek organizacyjnych Biura.
 2. Wypożyczanie akt z Archiwum odbywa się w systemie komputerowym Biura oraz na podstawie karty udostępniania akt.
Autor informacji: Mariusz Masłowiecki
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki