Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Antologia tekstów dotyczących praw człowieka

Data:

Praca zbiorowa KSIĘGA JUBILEUSZOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Redaktor naukowy serii: prof. UW dr hab. Marek Zubik

Tom III ANTOLOGIA TEKSTÓW DOTYCZĄCYCH PRAW CZŁOWIEKA

Redaktor naukowy tomu: prof. dr hab. Jerzy Zajadło

https://www.rpo.gov.pl/pliki/12108381910.pdf

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk