Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Andrzej Rosner

Data:

Członek Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich​

Historyk, działacz opozycji w PRL, wydawca, społecznik; współpracownik Komitetu Obrony Robotników, od 1977 r. działał w niezależnym ruchu wydawniczym; internowany w stanie wojennym; pełnił funkcję pełnomocnika ministra kultury ds. literatury, książki i bibliotek, potem dyrektora Departamentu Książki w Ministerstwie Kultury i Sztuki; założyciel, dyrektor i naczelny redaktor Wydawnictwa Rosner i Wspólnicy, szef wydawnictwa Pascal. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk