Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Aleksandr Bialacki

Data:

Aleksandr Bialacki -  działacz społeczny, dyrektor Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiesna-96” (aktualnie: „Wiesna”), wiceprzewodniczący Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka, krytyk literacki, publicysta i twórca Muzeum Literackiego w Mińsku.  Laureat wielu międzynarodowych wyróżnień dla osób działających w obronie praw człowieka i promujących wartości na rzecz porozumienia i solidarnej współpracy narodów. Otrzymał m.in. Nagrodę Praw Człowieka im. Vaclava Havla, nagrodę Obrońców Praw Człowieka przyznawaną przez Departament Stanu USA, Nagrodę Wolności im. Andrieja Sacharowa norweskiego Komitetu Helsińskiego czy Nagrodę Lecha Wałęsy. Dwukrotnie nominowany do pokojowej Nagrody Nobla.

Aleś Bialacki od początku swojej opozycyjnej działalności walczy o niepodległą i demokratyczną Białoruś, z jej narodowymi symbolami, językiem białoruskim, niezafałszowaną historią. W latach 80-tych przyłączył się do młodego pokolenia Białorusinów przeciwko sowieckiemu systemowi. W 1986 r. zostaje jednym z założycieli konspiracyjnej organizacji Towarzystwo Młodych Literatów "Tutejszyja", na czele której stał w latach 1987-1989. W tym samym czasie bierze w Mińsku udział w organizacji masowej akcji uszanowania pamięci przodków “Dziady-88”. W 1988 roku uczestniczył w utworzeniu Komitetu Organizacyjnego Białoruskiego Frontu Ludowego „Odrodzenie” (w latach 1996-1999 pełnił funkcję sekretarza, a następnie zastępcy przewodniczącego tej struktury). W 1996 roku, po serii przypadków brutalnego rozpędzania demonstracji przez siły porządkowe, Alaksandr Bialacki stanął na czele nowo utworzonego Centrum Obrony Praw Człowieka "Wiesna-96". Organizacja pomaga osobom represjonowanym na Białorusi z przyczyn politycznych. Pod koniec listopada 2011 r. skazany na 4,5 roku więzienia w kolonii karnej i konfiskatę mienia. Areszt opuścił w czerwcu tego roku. Wznowił też swoją publiczną działalność.

 

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji: 2014-12-16 14:09:51
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk