Biuletyn Informacji Publicznej RPO

78. rocznica powstania w getcie warszawskim

Data:
Tagi: kalendarium

W 1940 r. naziści zaczęli organizować w Polsce getta dla ludnosci żydowskiej. Największe z nich powstało w Warszawie. W listopadzie 1940 r. getto zostało całkowicie wyizolowane. Aby zapobiec ucieczkom, władze okupacyjne wprowadziły w 1941 r. karę śmierci dla tych, którzy samowolnie opuścili teren getta. Groziło to także osobom pomagającym im w tym. Wiosną 1943 r. rozpoczęto całkowitą likwidację getta i eksterminację jego mieszkańców. 19 kwietnia 1943 r. wojsko okupanta otoczyło teren getta. Napotkało jednak na opór powstańców. Wsparcia Żydom udzielili także żołnierze Armii Krajowej. Walki trwały do 16 maja 1943 r., kiedy to naziści wysadzili budynek synagogi na ul. Tłomackie. Poszukiwania Żydów ukrywających się w ruinach getta trwały jednak jeszcze kilka miesięcy.  W wyniku powstania w getcie zginęło i zostało zamordowanych 12 000 Żydów, a większość z 60 000 osób znajdujących się w tym czasie w getcie została wywieziona do obozu koncentracyjnego na Majdanku lub obozów pracy w Poniatowej, Trawnikach i Budzyniu.

W rocznicę powstania, Marek Edelman, ostatni przywódca powstania, składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta żółte kwiaty. Aby kontynuować tę tradycję, powstała akcja społeczna „Żonkil”. Każdego roku coraz więcej osób przypina do swojego ubrania symboliczny kwiat, aby pokazać swoją solidarność oraz pamięć o tragedii warszawskich Żydów. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich również włączyło się w tę akcję. Żonkil, jest dla nas co roku przypomnieniem, że miarą naszego społeczeństwa jest to, jak traktujemy innych ludzi: bez względu na ich wyznanie, kolor skóry czy sposób życia, jaki wybrali.

Łączy nas Pamięć.

Ważne linki:

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk