Biuletyn Informacji Publicznej RPO

AH1N1. RPO pozywa Ministra Zdrowia za zaniedbania

Data:
Tagi: Szczepienia

Zgodnie z zapowiedzią Rzecznik Praw Obywatelskich skierował pozew przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Zdrowia o zasądzenie jednego złotego tytułem zadośćuczynienia za zaniedbanie przeciwdziałaniu epidemii grypy A/H1 N1, w szczególności pozbawienia możliwości szczepień przez osoby należące do grupy wysokiego ryzyka - 3 lutego 2010 r.

Zamieszczony pozew ma indywidualny charakter. Do wykorzystania przez inne osoby może być jedynie pogląd prawny zamieszczony w części II i III uzasadnienia pozwu, odnośnie bezprawności zaniechania Skarbu Państwa i związku przyczynowego pomiędzy zaniechaniem a szkodą. Zarówno petitum pozwu (określenie strony powodowej, żądania pozwu jak i wskazanie dowodów) oraz opis stanu faktycznego (część I uzasadnienia pozwu) i uzasadnienie rodzaju krzywdy bądź innych szkód (część IV uzasadnienia) musi zostać zindywidualizowana i dostosowana do konkretnego przypadku. Dodać należy, że oprócz zadośćuczynienia za krzywdę dochodzić można także odszkodowania za szkody materialne spowodowane chorobą. Należy je oczywiście udowodnić np. odpowiednimi dokumentami lub zeznaniami świadków.

Pozew przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Zdrowia o zasądzenie jednego złotego tytułem zadośćuczynienia za zaniedbanie przeciwdziałaniu epidemii grypy A/H1 N1, w szczególności pozbawienia możliwości szczepień przez osoby należące do grupy wysokiego ryzyka - 1 lutego 2010 r.

Zmarło 164 osób, u których stwierdzono wirusa grypy typu A/H1N1 :- Raport ze strony: NIZP-PZH: Stan na dzień 27 stycznia godz. 15.00

Komunikat PAP: RPO złożył pozew cywilny w związku z niezakupieniem szczepionek - 2 lutego 2010 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk