Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Adam Bodnar na Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

Data:
Tagi: sądy

Z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości składam najlepsze życzenia wszystkim, którzy na co dzień uczestniczą w systemie sprawowania wymiaru sprawiedliwości: sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, komornikom, notariuszom, kuratorom sądowym, protokolantom. Wszystkim, którzy codziennie pracują na rzecz realizacji art. 45 Konstytucji - aby sądy były niezależne, aby sędziowie byli niezawiśli, a wszyscy uczestnicy wymiaru sprawiedliwości mieli godne warunki pracy.

Takie przesłanie opublikował 23 maja na Youtube rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

- Dziś żegnamy śp. Macieja Dubois. Adwokata, który pokazał, jakie są standardy wykonywania tego zawodu w sprawach najtrudniejszych. Który pokazał, na czym polega szacunek do sądu jako instytucji, do sędziego i do prokuratora jako przeciwnika procesowego - mówi Adam Bodnar. - Pamięć o takich osobach powinna nam dziś towarzyszyć.

Art. 45 Konstytucji

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także