Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Adam Bodnar na 3 maja

Data:

[Zapis wystąpienia]

Mamy dziś wielkie święto, święto Konstytucji Trzeciego  Maja. To jest święto nas wszystkich, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

To jest święto, które podkreśla znaczenie Konstytucji dla regulowania naszego życia społecznego, dla relacji pomiędzy jednostką a państwem. Święto, które określa, dlaczego wszyscy obywatele mają być równi wobec prawa, dlaczego nas wszystkich ma obowiązywać konstytucja.

Konstytucja Trzeciego Maja zwracała szczególną uwagę na niezależność sądownictwa. Począwszy od przywilejów nadawanych przez Władysława Jagiełłę, niezależność sądownictwa kształtowała się przez wieki i właśnie znalazła swoje ucieleśnienie w Konstytucji Trzeciego Maja.

I teraz, kiedy funkcjonowanie sądownictwa, w tym także sądownictwa konstytucyjnego jest stawiane pod znakiem zapytania, warto o tym pamiętać:

  • Niezależność sądownictwa, niezawisłość sędziów to jest nasza wartość konstytucyjna.
  • To jest nasz dorobek cywilizacyjny i nie możemy tak łatwo z niego zrezygnować.

Chciałabym, aby ten dzień był obchodzony przez wszystkich. Także przez te osoby, które nie mogą nas usłyszeć.

Chciałbym zaproponować, abyśmy wszyscy nauczyli się, jak w języku migowym mówi się słowo KONSTYTUCJA.

Instrukcja jest prosta: to są trzy znaki. /Rzecznik, Adam Bodnar pokazuje słowo KONSTYTUCJA w języku migowym, trzykrotnie powtarza/

Najpierw przykładamy palec do lewej ręki, potem kciukiem wskazującym przykładamy drugą rękę, następnie otwieramy książkę.

Pamiętajmy także o tych osobach, które nie mogą w pełni uczestniczyć w naszym życiu społecznym ponieważ są osobami głuchymi.

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk