Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Abolicja dla cudzoziemców i jej skutki - były głównym tematem posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Migrantów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Data:

Abolicja dla cudzoziemców i jej skutki - były głównym tematem posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Migrantów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Członkowie Komisji rozmawiali o tym, jakie czynniki i działania mogą ułatwić cudzoziemcom korzystającym z tegorocznej abolicji trwałe zalegalizowanie pobytu w Polsce. Punktem wyjścia do dyskusji był raport Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o skutkach abolicji z 2003 roku.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk