XII edycja konferencji „Pełno(s)prawny Student” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:

10 grudnia w Krakowie odbyła się XII edycja konferencji „Pełno(s)prawny Student” organizowanej przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Konferencja poświęcona jest specyfice kształcenia na poziomie wyższym osób z niepełnosprawnościami. W gronie słuchaczy kolejnych edycji znajdują się przedstawiciele uczelni wyższych, stowarzyszeń i fundacji, studenci, a także osoby nie związane z żadną instytucją państwową lub pozarządową, ale żywo zainteresowane tematyką dostępności szkolnictwa wyższego dla osób z niepełnosprawnościami. Tematyka konferencji jest corocznie odpowiedzią na aktualne problemy i potrzeby środowiska.

W roku 2018 poruszone zostały zagadnienia związane z procesem kształcenia osób z niepełnosprawnościami na poziomie szkolnictwa wyższego. Podjęta została dyskusja na temat nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, standardach dostępności uczelni wyższych oraz wspierania studentów z niepełnosprawnościami w ramach funduszy krajowych i europejskich.

W ocenie organizatorów stworzenie jak najlepszych warunków kształcenia na poziomie wyższym jest szansą na pokonanie barier fizycznych i psychologicznych oraz istotną poprawę warunków życia młodych ludzi z niepełnosprawnościami w Polsce.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-01-04 10:12:03
Osoba udostępniająca: K@leta_Katarzyna
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk