Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Narodowe Święto Niepodległości - udział Rzecznika w obchodach

Data:

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział w tegorocznych obchodach Narodowego Święta Niepodległości zorganizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP.

RPO uczestniczył w Uroczystej Odprawie Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

Wydarzenia, jakie rozegrały się 103 lat temu miały wpływ na polityczną mapę prawie w całej Europie. Podpisany 11 listopada 1918 roku rozejm w Compiegne oznaczał nie tylko formalny koniec działań wojennych, ale także klęskę Państw Centralnych, głównie Niemiec. Tego samego dnia Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich a po 3 dniach Rada rozwiązała się, przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem Józefowi Piłsudskiemu. Dzień ten już w okresie międzywojennym był obchodzony przez władze państwowe ale dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku uznano oficjalnie 11 listopada za Święto Niepodległości. W okresie PRL Święto Niepodległości zostało zakazane i dopiero w 1989 r. Sejm swoją ustawą przywrócił obchody Święta Niepodległości 11 listopada.

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik