Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odręczny podpis biometryczny a prawo do ochrony danych osobowych. RPO zwraca się do PUODO

Data:
  • Zabezpieczenie danych wrażliwych obywateli w postaci odręcznego podpisu biometrycznego może nie być właściwe
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zbadanie tej sprawy

W dotychczasowej korespondencji w sprawie wykorzystywania urządzeń rejestrujących tzw. odręczny podpis biometryczny przez operatorów pocztowych RPO wyrażał wątpliwości co do właściwego stosowania takich urządzeń z punktu widzenia prawa do ochrony danych osobowych.

Rzecznik pyta Prezesa UODO - organu nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych - o więcej informacji na ten temat. Chodzi o  stosowane zabezpieczenia oraz sposób i okres przechowywania zebranych danych osobowych przez operatorów pocztowych.

Z przedstawionego Rzecznikowi stanowiska w tej sprawie wynika, że – mimo zapowiedzi konieczności podjęcia przez Prezesa UODO stosownych działań przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych – dotychczas nie podjęto konkretnych czynności w celu zbadania problemu.

Ponieważ dotychczasowe odpowiedzi dla RPO potwierdzają wątpliwości co do właściwego zabezpieczenia odręcznego podpisu biometrycznego, Rzecznik prosi prezesa UODO o zbadanie sprawy oraz o informację o podjętych czynnościach. 

VII.520.76.2018

Załączniki:

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa