Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Maciej Grześkowiak z BRPO wziął udział w seminarium Badaczek i Badaczy na Granicy

Data:

W dniach 22-23 paździenika Maciej Grześkowiak – Główny Koordynator ds. Współpracy Naukowej w BRPO -  wziął udział w seminarium zorganizowanym przez Badaczki i Badaczy na Granicy. To interdyscyplinarna i międzyuczelniana sieć naukowców i naukowczyń zajmujących się badaniami nad kryzysem humanitarnym trwającym wzdłuż granicy polsko-białoruskiej.

Seminarium w Narewce trwało dwa dni i składało się z prezentacji wyników badań dotyczących sytuacji na granicy oraz z otwartych dyskusji nad tymi wynikami. Maciej Grześkowiak podczas seminarium odnosił się do działań Rzecznika Praw Obywatelskich w kontekście kryzysu a także prezentował stanowisko Rzecznika dotyczące aktów prawnych przyjętych po jego rozpoczęciu. Przedstawiciel Rzecznika wygłosił też referat zatytułowany „Wspólnota wartości czy wspólnota interesów? Kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej jako kolejne stadium erozji Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego”.

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa