Marcin Wiącek spotkał się z przewodniczącym Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami Krzysztofem Kurowskim

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z dr Krzysztofem Kurowskim, przewodniczącym Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. 

Tematem rozmów była polityka społeczna państwa oraz rozwiązania prawne decydujące o jakości życia osób z niepełnosprawnościami. W szczególności poruszone zostały zagadnienia dotyczące opracowywanej strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Rzecznik podziękował za zaproszenie na VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami (23 października 2021 r, sobota, wydarzenie odbywa się online), który objął honorowym patronatem. Marcin Wiącek wygłosi wykład otwierający Kongres.

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami działa od maja 2003 r. a jego misją jest jednoczenie sił społecznych i instytucjonalnych dla tworzenia warunków wyrównywania szans, równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz walki z wszelkimi przejawami dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, aby mogły żyć godnie i w pełni korzystać z praw człowieka.

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji: 2021-10-12 15:29:19
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa