Wznawiamy przyjęcia interesantów w biurach RPO w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu

Data:
  • Decyzją RPO od 7 czerwca 2021 r. wracają przyjęcia interesantów w Biurze RPO. Na czas pandemii były one zawieszone, a swoje sprawy można było składać przez komputer i pocztę. Cały czas działała obywatelska infolinia 800 676 676, pod którą prawnicy Biura RPO udzielali informacji
  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie oraz Biura Pełnomocników Terenowych obsługują w pierwszej kolejności Interesantów, którzy zapisali się na rozmową. Do biura w Warszawie można się zapisać na określony dzień i godzinę za pośrednictwem infolinii 800 676 676  a do Biur Pełnomocników Terenowych, dzwoniąc na numer wybranego biura
  • Interesanci, którzy nie zapisali się przez telefon, mogą zostać przyjęci danego dnia wyłącznie w niecierpiących zwłoki sytuacjach, gdy nie koliduje to z umówionymi spotkaniami innych osób

Aby zminimalizować ciągle istniejące ryzyko zakażenia COVID-19, w budynkach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich każdy interesant powinien mieć maseczkę (wyjątek dotyczy osób, które są z tego obowiązku zwolnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących). Powinien też zdezynfekować dłonie płynem umieszczonym w poczekalni i zmierzyć temperaturę (pomiar anonimowy) bezdotykowym termometrem przy wejściu do Biura Rzecznika.

Osoba, która nie zmierzy temperatury, albo będzie miała więcej niż 37,3 stopnia C, będzie proszona o skorzystanie z innych form kontaktu z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich

Na rozmowę przychodzimy pojedynczo, bez osób towarzyszących (nie dotyczy to opiekunów i dzieci). Maksymalny czas przyjęcia wynosi 30 minut. Po każdym spotkaniu siedzisko oraz stół zostaną zdezynfekowane a pomieszczenie wywietrzone.

Warto wiedzieć, że każdego dnia do RPO wpływa ponad  200 pism i zgłoszeń od obywateli. W I kwartale 2021 zarejestrowaliśmy 19 475 wpływów.

Autor informacji: Naczelnik Działu Legislacji Biura Dyrektora Generalnego
Data publikacji: 2021-06-04 08:33:58
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa