Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy rząd interweniuje w ETPCz ws Polaka odłączanego od aparatury w szpitalu? RPO do KPRM

Data:
,

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek dotyczący sprawy polskiego obywatela przebywającego w szpitalu w Wielkiej Brytanii, w stosunku do którego brytyjski sąd wydał zgodę na odłączenie od aparatury podtrzymującej życie.

Z doniesień medialnych wynika, że rodzina mężczyzny zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o podjęcie interwencji w oparciu o art. 33 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

RPO zwraca się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o pilną informację na temat tego, co w tej sprawie robi premier RP.

VII.531.4.2021

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski