Biuletyn Informacji Publicznej RPO

5-lecie Fundacji Edukacyjnej im. R. Czerneckiego

Data:
Tagi: wydarzenie

 

Dr Adam Bodnar uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym z okazji 5-lecia istnienia Fundacji Edukacyjnej im. Romana Czerneckiego (EFC).

 

Głównym przedsięwzięciem realizowanym przez Fundację jest program „Marzenie o Nauce” (MoN), dzięki któremu corocznie 80 zdolnych, niezamożnych młodych osób z terenów wiejskich i miast do 30 tysięcy mieszkańców, może rozpocząć naukę w renomowanych liceach w 16 dużych miastach w Polsce. EFC pokrywa koszty pobytu w mieście i nauki w liceum. Młodzież może również liczyć na codzienną pomoc koordynatorów regionalnych, którzy wspierają swoich podopiecznych w codziennych zmaganiach i nauce. W ramach MoN organizowane są również wakacje letnie i zimowe, służące poza rekreacją, rozrywką i integracją także otwieraniu młodych umysłów na ważne i ciekawe problemy współczesności i ich uwrażliwieniu na sprawy społeczne. Obecnie Fundacja przygotowuje się do VI edycji programu MoN.


 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP