Biuletyn Informacji Publicznej RPO

23. rocznica przystąpienia Polski do NATO – Marcin Wiącek na Uroczystym Zgromadzeniu Posłów i Senatorów

Data:

Marcin Wiącek uczestniczył w Uroczystym Zgromadzeniu Posłów i Senatorów z okazji 23. rocznicy przystąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, które odbyło się 11 marca 2022 roku. 

Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie dotyczące bezpieczeństwa i obecności Polski w NATO. 

Prezydent w zdecydowanych słowach potępił działania rosyjskich sił zbrojnych polegające na atakowaniu celów cywilnych. – Ataki rosyjskich najeźdźców mają znamiona ludobójstwa, bo tak jest wtedy, kiedy z premedytacją strzela się w osiedla po to, żeby zabijać zwykłych, niewalczących ludzi. Musimy zrobić wszystko, by osoby za to odpowiedzialne stanęły przed międzynarodowymi trybunałami. To jest dzisiaj kwestia być albo nie być, godności lub wstydu dla wspólnoty międzynarodowej – powiedział Andrzej Duda.

Uczestnicy mogli również wysłuchać wystąpienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, którzy połączyli się ze zgromadzonymi online.

Wołodymyr Zełenski podziękował Polakom za ich postawę wobec masowego napływu osób uciekających z Ukrainy przed wojną. – To, jak Polacy przyjęli naszych ludzi, ratując ich przed złem, sprawia, że 1,5 miliona osób, głównie kobiety i dzieci, nie czują się w Polsce jak na obczyźnie. Przyjęliście ich do swoich rodzin z braterską delikatnością i dobrocią - powiedział prezydent Ukrainy.

Na zakończenie posiedzenia odczytana została uchwała z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego przyjęta w jednakowym brzmieniu przez Sejm RP i Senat RP. Posłowie i senatorowie zaapelowali "do rządów i parlamentów państw członkowskich NATO oraz państw stowarzyszonych o kontynuowanie solidarnych działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa światowego oraz zdecydowanego przeciwdziałania rosyjskiej agresji i łamaniu podstawowych zasad prawa międzynarodowego, w tym humanitarnego".

Uroczystość oficjalnego przyjęcia Polski, Czech i Węgier do NATO odbyła się 12 marca 1999 r. w Independence w stanie Missouri w USA po wieloletnich staraniach dyplomatycznych.

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organization – NATO) powstała w 1949 r. na mocy podpisanego w Waszyngtonie przez 12 państw Traktatu Północnoatlantyckiego. Szczególną rolę w funkcjonowaniu NATO pełni, zapisana w art. 5 Traktatu, klauzula wzajemnej obrony. Przewiduje ona, że atak na jednego lub więcej sojuszników będzie oznaczał atak na wszystkich członków Sojuszu. Obecnie w skład NATO wchodzi 30 państw.
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik