Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dzień Edukacji Prawnej

Data:
Tagi: kalendarium

15 marca jest obchodzony jako Dzień Edukacji Prawnej. Znajomość prawa i obowiązków oraz wolności obywatelskich jest niezmiernie ważna – bez niej można nawet nie zauważyć, że te podstawowe prawa się traci. Edukacja prawna to obywatelskie zadanie na całe życie, nie tylko na lekcje Wiedzy o Społeczeństwie w szkole. Rzecznik Praw Obywatelskich stara się brać czynny udział w edukacji prawnej, bo wie, że jest to niezbędne uzupełnienie jego ustawowych, prawnych obowiązków. 

W Dniu Edukacji Prawnej chcemy też podziękować wszystkim zaangażowanym w ciekawe, nieszablonowe nauczanie o prawie i świecie: nauczycielom i nauczycielkom z pasją, edukatorom i edukatorkom działającym oddolnie, aktywistom i aktywistkom zmieniającym lokalną rzeczywistość, zaangażowanej młodzieży.

Oto kilka przykładów działań RPO w ramach edukacji prawnej, skierowanych zarówno do najmłodszych obywateli i obywatelek, jak i dorosłych:

Ciekawe zajęcia dla młodych ludzi

Konkursy, dzięki którym młodzi potrafią pokazać, co potrafią

Wystarczy zobaczyć filmy, jakie młodzi ludzie przygotowali w 2017 r. -o Konstytucji

Obywatelskie debaty

Publikacje nie tylko dla prawników

  • Nasze prawa - zbiór aktów prawnych dla obywateli Rzeczypospolitej i Unii Europejskiej
  • Z urzędu – nieurzędowe sprawozdanie mijającej kadencji RPO, o prawach obywateli zapisanych w Konstytucji i o tym, jak ich przestrzeganie wygląda w praktyce, na podstawie historii (nie)zwykłych ludzi.

 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk