Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Obchody rocznicy smoleńskiej 10 kwietnia odbyły się zgodnie z prawem. Wyjaśnienie Kancelarii Premiera

Data:
  • Kwietniowe obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej odbyły się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponieważ obowiązujące wówczas przepisy wyłączały z zakazu poruszania się spotkania i zebrania związane m.in. z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych.
  • W odpowiedzi na pytanie RPO w sprawie organizacji oficjalnych obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 2020 r., w tym m.in. wizyty delegacji na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, 18 maja do Biura Rzecznika wpłynęła odpowiedź min. Pawła Szrota, zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wyjaśnił on, iż aktami prawnymi regulującymi nakazy, zakazy i ograniczenia związane m. in. z przemieszczaniem się,  jak i odbywaniem spotkań i zgromadzeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii, są rozporządzenia Rady Ministrów wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 332, 374, 567).

W dniu oficjalnych obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej, tj . 10 kwietnia br., obowiązywało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 658). W § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia wprowadzono wyjątki od zakazu spotkań i zgromadzeń, wskazując, że ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych m.in. z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia br. odbyły się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - konkluduje KPRM.

VII.565.28.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Dagmara Derda