„Wymiar sprawiedliwości. Ewolucja czy rewolucja?” 4.09.2017 - cz 1

Ludzie, którzy protestowali w lipcu, opowiedzieli się za ideą niezależności sądów – mówił Adam Bodnar w czasie otwarcia konferencji. - Z tego wynika kilka zadań dla nas – i część już podjęły organizacje pozarządowe.

  1. Musimy pilnie przyglądać temu, jakie decyzje personalne podejmuje w sądach Minister Sprawiedliwości. Kto jest odwoływany ze stanowiska prezesa, kto powoływany.
  2. Musimy też rozmawiać o koniecznych zmianach –  wobec planowanych zmian instytucjonalnych, mogą się one wydawać drobne (kognicja czyli zakres spraw, które trafiają do sądów, mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów, sprawa biegłych, sprawa doręczania przesyłek sadowych, sprawy nieletnich…) – ale to one właśnie są fundamentalne dla działania sądów.
  3. Sędziowie muszą zacząć spłacać kredyt zaufania, jakie dali im ludzie. Każdy sędzia powinien zastanowić się, co mógłby poprawić  w swojej pracy (także w kontaktach ze stronami). Organizacje pozarządowe przez lata wypracowywali różne raporty i propozycje. Pora zacząć je wykorzystywać.
Media zdjecie
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-09-05 08:36:03
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2017-09-05 08:37:21
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk