Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„Prawo do kultury” – publiczna debata z udziałem Rzecznika

Data:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar uczestniczył w publicznej debacie poświęconej „Prawu do kultury”, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu. Projekt „Prawo do kultury” jest wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Centrum Kultury i miasta Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Jego celem jest zainicjowanie międzynarodowej dyskusji, która może doprowadzić do zapisania tego prawa w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

 

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP