Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„Nie dziel - jednocz”. Apel RPO w Europejskim Tygodniu Działań przeciwko Rasizmowi. 18.03.2017 – 26.03.2017

Data:
Tagi: kalendarium

Mam przy tym nadzieję, że ten krótki apel, Nie dziel – jednocz, dotrze do wszystkich tych, którzy mają lub chcą mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, na realizowane polityki, czy na tworzone i stosowane prawo.

Dzień 21 marca został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Walki z Dyskryminacją Rasową. Zgromadzenie uczciło w ten sposób ofiary pokojowej demonstracji w Sharpeville. 21 marca 1960 r. w tym południowoafrykańskim mieście policja zastrzeliła 69 osób, które odważyły się publicznie protestować przeciwko polityce apartheidu.

W tym roku Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową poświęcony jest zjawiskom profilowania rasowego, czyli opartego na stereotypach, nieuzasadnionego zainteresowania służb strzegących porządku publicznego osobami innej narodowości, rasy, pochodzenia etnicznego lub wyznania, oraz nawoływania do nienawiści, zwłaszcza w kontekście migracji.

Świętu towarzyszy Europejski Tydzień Działań przeciwko Rasizmowi, trwający od 18 do 26 marca.

Co roku w tych dniach organizacje pozarządowe  i nieformalne grupy w całej Europie organizują spotkania, publiczne debaty i manifestacje poświęcone tematyce zwalczania rasizmu, dyskryminacji i nietolerancji. Obchody koordynowane są przez sieć UNITED. Jest to niezależna, europejska koalicja organizacji pozarządowych, działających przeciwko rasizmowi i faszyzmowi oraz wspierających migrantów i uchodźców na całym świecie. Łączy ponad 550 organizacji wywodzących się z różnych środowisk, ze wszystkich krajów Europy.

W 2017 r. hasło Europejskiego Tygodnia Działań przeciwko Rasizmowi brzmi:

Nie dziel - jednocz

Wszyscy powinniśmy uznać się za adresatów tego wezwania. Wezwania, które nie pozwala nam na bierność czy obojętność wobec wykluczenia i dyskryminacji.

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, pełniący jednocześnie funkcję niezależnego organu do spraw równego traktowania, przeciwdziałanie nierównościom oraz zwalczanie rasizmu i ksenofobii uważam za swój konstytucyjny obowiązek.

Mam przy tym nadzieję, że ten krótki apel, Nie dziel – jednocz, dotrze do wszystkich tych, którzy mają lub chcą mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, na realizowane polityki, czy na tworzone i stosowane prawo. Wierzę, że dzięki zaangażowaniu organów i władz publicznych, samorządów, szkół, kościołów i związków wyznaniowych, mediów i każdego z nas ostatecznie uda się położyć kres wszelkim prześladowaniom ze względu na kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne czy wyznanie. 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk