Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„Na co w kolejce tej czekasz?...” [art. 25 - Zdrowie]

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań na rzecz lepszej realizacji konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia. Bezpośrednim powodem wystąpienia stała się dramatyczna sytuacja w zakresie dostępności do zabiegu usunięcia zaćmy.

W ostatnim raporcie Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że na operację zaćmy czeka prawie 400 tysięcy pacjentów, a przeciętny czas oczekiwania wynosi ponad półtora roku. Dysproporcja pomiędzy oferowaną liczbą zakontraktowanych zabiegów a społecznymi potrzebami stale wzrasta. Operacja znajduje się w wykazie świadczeń gwarantowanych, co nakłada na władze publiczne obowiązek zagwarantowania rzeczywistego dostępu do świadczenia.
W ostatnim czasie ukazało się szereg publikacji prasowych mówiących o kolejkach do lekarzy specjalistów. Również kierowane do Rzecznika skargi wskazują, że utrudnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz konieczność długiego oczekiwania przez pacjentów na leczenie są jednym z podstawowych problemów systemu opieki zdrowotnej. Taka sytuacja stwarza zagrożenie nieodwracalnych zmian w zdrowiu pacjentów i  powoduje wzrost kosztów leczenia.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk