Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„Mieszkania wspomagane w polityce mieszkaniowej i społecznej samorządów”

Data:
,
Tagi: kalendarium

To konferencja adresowana do samorządów, organizacji pozarządowych oraz towarzystw budownictwa społecznego. Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywtatelskich przedstawiła i zarekomendowała wdrożenie wypracowanego przez Komisję Ekspertów ds. Osób Starszych modelu wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania uwzględniając specyfikę potrzeb mieszkaniowych seniorów. Spotkanie zorganizowało Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i Fundacja Habitat Polska.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska
Data:
Operator: Anna Kabulska