Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„Mamy te same prawa” – spot o Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych [art. 5 – Równość i niedyskryminacja]

Data:

W Biurze RPO odbyła się prezentacja filmu na temat ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz o kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich, zrealizowanego w języku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Występujące w filmie osoby przedstawiają najważniejsze założenia Konwencji w formie haseł wypisanych na plakatach, m.in. o prawie do decydowania o sobie i zakładania rodziny, o  obowiązku likwidowania barier architektonicznych. Uczą też pisać do Rzecznika Praw Obywatelskich skargi na nierespektowanie zaleceń Konwencji.

W spotkaniu z prof. Ireną Lipowicz wzięli udział: występujący w filmie aktorzy - osoby z  dysfunkcjami oraz twórcy i producenci spotu.

[spotkanie w BRPO]

Autor informacji: Ewa Wrońska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk