Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja "Świat przyjazny starości"

Data:
Tagi: kalendarium

W ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej na Uniwersytecie Szczecińskim odbyła się zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezydenta Miasta Szczecin konferencja naukowa pt. "Świat przyjazny starości".

Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek i Rzecznik Praw Obywatelskich  Prof. Irena Lipowicz
Serdecznie zapraszają na Konferencję Naukową Świat przyjazny starości Organizowaną w ramach Obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej pod Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

 

23 maja 2012 r.
Aula Uniwersytecka - Wydział Humanistyczny - ul. Krakowska 71/79

Program

10.00- 10.20 - Powitanie Gości / Otwarcie Konferencji - Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński - Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego; Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin
10.20 -10.45 - Wystąpienie prof. dr hab. Ireny Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich RP
10.30-12.00 - I Sesja plenarna: Starzenie się społeczeństw w perspektywie rozwiązań systemowych Unii Europejskiej. Moderator: prof. dr hab. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich; prof. dr hab. Barbara Kromolicka - Dziekan Wydziału Humanistycznego US
10.45 - 11.00 - Przedstawiciel Komisji Europejskiej
11.15- 11.30 - Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia RP
11.20- 11.35 - Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej RP
11.30- 11.45 - Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia Kraju Związkowego Meklemburgii Pomorza Przedniego
11.45 - 12.00 - Rose O''''Driscoll /Cardiff Metropolitan University/ System wsparcia osób starszych w Wielkiej Brytanii
12.00 - 12.15 - prof. dr hab. Janusz Ruszkowski - Dyrektor Instytutu Politologii i Europeistyki - Priorytetowe kierunki działań na rzecz osób starszych w UE
12.15 - 12.45 - Wystawa fotografii: Oblicza starości
12.45 - 13.45 - II Sesja plenarna: Transgraniczny wymiar zmian demograficznych - działania lokalne, doświadczenia transgraniczne, dobre praktyki. Moderator: prof. dr hab. Edward Włodarczyk - Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego; Przedstawiciel Euroregionu Pomerania
13.45 - 14.10 - Dyskusja z udziałem referentów oraz Europosła Jana Olbrychta, Ambasadora RP w Berlinie - Marka Prawdy; Ambasadora RFN w Warszawie - Rüdiger Freiherr von Fritsch
14.10 - 14.45 - Sesja panelowa: Inicjatywy na rzecz osób starszych - bariery i możliwości działania. Moderator: dr Beata Bugajska - Przewodnicząca PTG Oddziału w Szczecinie
Uczestnicy sesji:
Dorota Łabinowicz -Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego;
Dorota Rybarska-Jarosz - Dyrektor ROPS Urzędu Marszałkowskiego;
Małgorzata Olejnik - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM w Szczecinie;
Urszula Majewska - Wojewódzki Konsultant ds. Geriatrii;
Marta Giezek -Dyrektor MOPR w Szczecinie;
Przedstawiciel Międzynarodowego Centrum Studiów i Spotkań im. D. Bonhoeffera;
Przedstawiciel Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Szczecin,
Anna Ogrodowicz -Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie;
Przedstawiciel Parkowej Akademii Wolontariatu w Chorzowie;
Ryszard Budzisz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej DKIPZS
14.45 - 15.00 Zakończenie części plenarnej konferencji. Podsumowanie obrad . Wnioski i rekomendacje
16.00 - 17.30 Sesja studencka - Starzenie się i starość w badaniach doktorantów i studentów Wydziału Humanistycznego US. Moderator: Pamela Maj - Koło Naukowe Gerontologii Społecznej US

 

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk