Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ścieżki uczniów z niepełnosprawnością [art. 7 – Niepełnosprawne dzieci, art. 24 – Edukacja]

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objęła honorowym patronatem ogólnopolski projekt „Badanie ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów", realizowany przez Zespół Edukacji i Rynku Pracy Instytutu Badań Edukacyjnych. Jego celem jest zbadanie poziomu przygotowania szkół do edukacji uczniów z niepełnosprawnością oraz motywacji i czynników społeczno-ekonomicznych wpływających na decyzje rodziców.

Projekt jest pierwszym tego typu badaniem realizowanym w Polsce na tak dużej próbie - weźmie w nim udział około 2 tys. wybranych losowo dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, a także 3,2 tys. rodziców dzieci z niepełnosprawnością, które uczą się w VI klasie szkoły podstawowej i w III klasie gimnazjum. Po roku badacze powrócą do tych samych rodziców, by zapytać o wybory edukacyjne związane z przejściem odpowiednio do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Wyniki badania powinny zweryfikować rozwiązania systemowe.

[więcej]

Autor informacji: Ewa Wrońska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk