Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przeludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych z dnia 2001-09-26


RPO/353935/00/VII/702.2 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przeludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl