Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i możliwości wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznej użytecznej w zamian za nieściągalną grzywnę z dnia 2001-05-08


RPO/274907/98/VII/717 RZ

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i możliwości wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznej użytecznej w zamian za nieściągalną grzywnę.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2001-07-20

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 20.07.2001 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - lipiec 2001", str. 37).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl