Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stworzenia systemu pracy skazanych na rzecz zakładów karnych w oparciu o zlecenia rządowe, dające środki do wytworzenia produktów potrzebnych do funkcjonowania jednostek penitencjarnych z dnia 2000-09-19


RPO/322798/99/VII/713 RZ

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stworzenia systemu pracy skazanych na rzecz zakładów karnych w oparciu o zlecenia rządowe, dające środki do wytworzenia produktów potrzebnych do funkcjonowania jednostek penitencjarnych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2001-06-11

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z dnia 11.06.2001 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - czerwiec 2001", str. 43).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl