Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawozdawczość Polski przed organami ochrony praw człowieka ONZ: diagnoza i rekomendacje – seminarium eksperckie

Data:

20 stycznia 2016 roku Rzecznik Adam Bodnar i pracownicy BRPO (dyr. Aleksandra Czubińska-Durka, Gracja Zahia oraz Magdalena Wilczyńska)  wzięli udział w seminarium eksperckim  “Sprawozdawczość Polski przed organami ochrony praw człowieka ONZ: diagnoza i rekomendacje”.

Seminarium zostało zorganizowane przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Spotkanie odbyło się w warszawskiej siedzibie INP PAN i stanowi część projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ – analiza systemowa”.

Moderatorami spotkania byli prof. dr hab. Zdzisław Kędzia (WPiA UAM) oraz prof. dr hab. Roman Wieruszewski (INP PAN).

W pierwszej części seminarium głos zabrali przedstawiciele rządu – Wojciech Deptuła (Ministerstwo Sprawiedliwości), Joanna Maciejewska (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej), Wirginia Preis (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Mariusz Lewicki (Ministerstwo Spraw Zagraniczych). Przedstawili oni swoje doświadczenia związane z tworzeniem sprawozdań rządu polskiego do organów ONZ.

W drugiej części rzecznik Adam Bodnar wygłosił referat „Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w procesie sprawozdawczym przed organami traktatowymi oraz Radą Praw Człowieka”.

W dyskusji na temat uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w procesie sprawozdawczym swoje doświadczenia przedstawili przedstawiciele organizacji pozarządowych. Na sali znaleźli się członkowie Polskiego Związku Głuchych, Fundacji KSK, Stowarzyszenia Koalicja KARAT, Koalicji na rzecz CEDAW, Fundacji Trans-Fuzja, Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Fundacji Vis Maior.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP