Osobiste przyjęcia interesantów w biurach RPO zawieszone od 8 do 30 listopada 2021 r.

Data:
Tagi: kalendarium

Z powodu pandemii od 8 do 30 listopada 2021 r. zawieszamy osobiste przyjęcia w biurach RPO w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu.

Prosimy o kontakt:

Swoją sprawę można zgłosić też do Biur Pełnomocników Terenowych:

Wnioski w formie papierowej można składać do specjalnie przygotowanych urn zlokalizowanych przy wejściach do:

  • Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przy al. Solidarności 77
  • BPT w Katowicach: ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice,
  • BPT w Gdańsku: ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,
  • BPT we Wrocławiu: ul. Wierzbowa 5, 50-056 Wrocław.

W przypadku tradycyjnych listów prosimy o podawanie adresu e-mail - to ułatwi kontakt. 

Przypominamy też, że od 16 marca 2020 r.  do odwołania zawiesiliśmy bezpośrednią obsługę Interesantów we wszystkich punktach przyjęć interesantów: w Bydgoszczy, Częstochowie, Koszalinie, Łodzi, Krakowie, Kielcach, Lublinie, Wałbrzychu, Słupsku i Szczecinie. 

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji: 2021-11-05 11:29:23
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa