Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ujawnianie przyczyny utraty prawa wykonywania zawodu medycznego. RPO przystąpił do postępowania TK z wniosku Prezydenta RP

Data:
  • Rzecznik  Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 16/23) z wniosku Prezydenta RP 
  • Chodzi o ujawnianie w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego informacji o przyczynie utraty przez osobę wykonującą zawód medyczny uprawnienia do jego wykonywania
  • RPO wnosi, by TK uznał ten przepis za niezgodny z art. 47 i art. 51 ust. 2 Konstytucji RP w związku z jej art. 31 ust. 3

5 października 2023 r. Prezydent RP w trybie kontroli następczej skierował do TK wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych w zakresie dotyczącym ujawniania w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego informacji o przyczynie utraty przez osobę wykonującą zawód medyczny uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

RPO Marcin Wiącek zgłosił udział w tym postepowaniu i przedstawił TK następujące stanowisko:

  • art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. poz. 1972) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy w zakresie, w jakim przewiduje, że Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego jest jawny w odniesieniu do informacji o przyczynie utraty przez osobę wykonującą zawód medyczny uprawnienia do wykonywania tego zawodu, jest niezgodny z art. 47 Konstytucji RP oraz art. 51 ust. 2 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Pisemne uzasadnienie stanowiska Rzecznika zostanie przesłane w terminie późniejszym.

VII.501.179.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski