Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawa prokuratorów odwołanych z delegacji. Rzecznik prosi MS o wyjaśnienia

Data:
  • W związku z cofnięciem delegacji 144 prokuratorów Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Ministra Sprawiedliwości o powody tego oraz o wyjaśnienie, jak będzie zagwarantowana ciągłość i sprawność postępowań przygotowawczych dotychczas prowadzonych lub nadzorowanych przez odwołanych prokuratorów 
  • Nie kwestionując kompetencji Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego do prowadzenia polityki personalnej, powinny one być wykonywanie z poszanowaniem praw prokuratorów oraz z uwzględnieniem dobra prowadzonych i nadzorowanych przez nich śledztw - pisze Marcin Wiącek do Adama Bodnara
  • Z wnioskiem do RPO w tej sprawie zwrócił się poseł Sebastian Kaleta

Do Rzecznika zwrócił się poseł Sebastian Kaleta w sprawie polecenia odwołania z delegacji 144 prokuratorów, w tym 94 prokuratorów prokuratur rejonowych i okręgowych - z Prokuratury Krajowej oraz 50 prokuratorów prokuratury rejonowej - z prokuratur regionalnych. Według publicznie dostępnych informacji, decyzje te nie zawierają uzasadnienia.

Prokurator jest pracownikiem w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, a jego praca pozostaje zaś pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej (art. 24 Konstytucji RP), co wyklucza dowolność i arbitralność w zakresie kształtowania treści stosunku pracy łączącego prokuratora z jednostką organizacyjną prokuratury, w której jest zatrudniony. 

Nagłe odwołanie prokuratora z delegacji może prowadzić do naruszenia jego prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 47 Konstytucji, art. 8 EKPC), np. w przypadku wymuszenia na nim przeprowadzki, z którą może wiązać się też konieczność zmiany szkoły, do której uczęszczają jego dzieci.

Nagłe odwołanie prokuratora z delegacji może negatywnie odbić się na sprawności i rzetelności prowadzonych i nadzorowanych przez niego śledztw. Przejęcie sprawy przez nowego prokuratora będzie bowiem wymagało czasu na zapoznanie się z aktami, co w oczywisty sposób będzie prowadziło do wydłużenia się postępowania i rzutowało na prawa pokrzywdzonych do efektywnego śledztwa (wywodzonego z konstytucyjnej zasady sprawności i rzetelności działania instytucji publicznych, a także z art. 2 i art. 3 EKPC).

W dyskusji publicznej wyrażono również obawę, że odwołanie prokuratorów z delegacji będzie skutkować spowolnieniem prowadzonych i nadzorowanych przez nich śledztw, a także zakłóceniem płynności działania niektórych jednostek Prokuratury Krajowej.

W przeszłości RPO zwracał uwagę na potrzebę uzasadniania decyzji w przedmiocie prokuratorskich delegacji, uwzględniania słusznego interesu prokuratora, a także jego sytuacji rodzinnej i osobistej.

Marcin Wiącek prosi Ministra o:

  • przedstawienie listy odwołanych z delegacji prokuratorów delegowanych do pracy w prokuraturach regionalnych lub w Prokuraturze Krajowej;
  • wyjaśnienie, jakie były powody ich odwołania;
  • podanie liczby postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych przez każdego ze wspomnianych prokuratorów w jednostkach prokuratury, do których byli delegowani;
  • wyjaśnienie, jakie środki zaradcze zostaną podjęte w celu zagwarantowania ciągłości i sprawności postępowań przygotowawczych dotychczas prowadzonych lub nadzorowanych przez odwołanych z delegacji prokuratorów.

VII.519.3.2024

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski