Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dziennikarz Telewizji Republika niewpuszczony na konferencję premiera w KPRM. Interwencja Rzecznika

Data:
  • Reporter Telewizji Republika nie został wpuszczony na konferencję premiera Donalda Tuska. Z informacji dziennikarza  wynika, że stacja ubiegała się o akredytację, ale wniosek nie został rozpatrzony w terminie
  • Odmawianie dostępu dziennikarzom określonych stacji do bezpośredniego źródła informacji, jakim jest konferencja Prezesa Rady Ministrów, może prowadzić do naruszenia wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP)
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jana Grabca o ustalenie przebiegu wydarzeń i o wyjaśnienia

Na podstawie wniosku obywatela oraz informacji prasowych RPO zapoznał się ze sprawą reportera Telewizji Republika, który 26 czerwca 2024 r. nie został wpuszczony na konferencję premiera Donalda Tuska w KPRM. Z informacji reportera wynika, że stacja ubiegała się o akredytację, ale wniosek nie został rozpatrzony w terminie. Dziennikarz zarzucił funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa nierówne traktowanie, ponieważ dziennikarz „Gazety Wyborczej" miał być przez nich wpuszczony do budynku mimo braku akredytacji.

Konferencja dotyczyła m.in. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak można przypuszczać, sprawa ta, tak jak i inne działania władz publicznych, pozostaje przedmiotem debaty publicznej, w tym zainteresowania widzów Telewizji Republika. Odmawianie dostępu dziennikarzom określonych stacji do bezpośredniego źródła informacji, jakim jest konferencja Prezesa Rady Ministrów, może prowadzić do naruszenia wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, wynikającej z art. 54 ust. 1 Konstytucji RP.

Rzecznik przypomina, że art. 2 ustawy Prawo prasowe stanowi, iż organy państwowe zgodnie z Konstytucją stwarzają prasie warunki niezbędne do wykonywania jej funkcji i zadań, w tym umożliwiające działalność redakcjom dzienników i czasopism zróżnicowanych pod względem programu, zakresu tematycznego i prezentowanych postaw. Bez dobrej współpracy i komunikacji z rządem prasa nie może realizować swoich funkcji, określonych w art. 1 Prawa prasowego, tj. korzystać z wolności wypowiedzi i urzeczywistniać prawa obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.

Obowiązkiem organów państwa jest zapobieganie sytuacjom, w których część społeczeństwa - w tym przypadku widzowie Telewizji Republika - czuje się wykluczana oraz traktowana gorzej niż pozostałe grupy obywateli. Ograniczanie udziału stacji w konferencjach prasowych i innych wydarzeniach, a także uniemożliwianie wskazanym dziennikarzom zadawania pytań może także sprzyjać zjawisku dezinformacji oraz społecznej polaryzacji.

Marcin Wiącek prosi ministra Jana Grabca o ustalenie przebiegu wydarzeń i o wyjaśnienia.

VII.564.88.2024

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski