Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Atak w domu dziecka w Tomisławicach. RPO pyta łódzki urząd wojewódzki o standardy bezpieczeństwa

Data:
  • RPO z urzędu podjął sprawę ataku z użyciem noża, do którego doszło w domu dziecka w Tomisławicach
  • 19-letni mężczyzna wszedł na teren placówki i zabił 1 osobę, a ranił 10 kolejnych
  • RPO pisze w tej sprawie do łódzkiego urzędu wojewódzkiego

Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Biurze RPO Anna Szałek pyta dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW o to, czy dom dziecka w Tomisławicach spełniał standardy bezpieczeństwa przewidziane dla tego typu placówek oraz jakie działania zostały podjęte w celu zwiększenia bezpieczeństwa przebywających w nim osób.

III.518.7.2023

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji: 2023-05-11 11:43:57
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński