Nowy poradnik RPO - "Odwrócona hipoteka"

Data:

 

15 grudnia weszła w życie ustawa z 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym. Reguluje ona kwestie zaciągania kredytu w zamian za prawo własności nieruchomości. Jest to m.in. realizacja postulatu Rzecznika Praw Obywatelskich, który w związku ze skargami od obywateli, od dawna domagał się ustawowego uregulowania w tym zakresie.

Obecnie ukazała się publikacja „Odwrócona hipoteka. Poradnik dla osób starszych”, przygotowana przez Biuro Rzecznika. Jej autorem jest dr Ryszard Czerniawski, Zastępca RPO. Książka będzie dystrybuowana do Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami senioralnymi. Jest też dostępna na stronie internetowej RPO.

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2014-12-15 16:13:20
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 12:57:05
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP