Zawartość

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

2014-05-22

Katowice nie posiadają ośrodka edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób dorosłych, które ukończyły 24 rok życia. Osoby te wymagają opieki, bowiem z uwagi na stopień niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie funkcjonować, ani też nie kwalifikują się do udziału w warsztatach terapii zajęciowej.

na zdjęciu Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach Aleksandra Wentkowska

Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Praw Obywatelskich (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego) jest Aleksandra Wentkowska

Do zakresu działania Biura Pełnomocnika Terenowego należy:

Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
Od 2011-02-28 do 2011-03-04

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji” i Biura Terenowego Rzecznika w Katowicach przeprowadzili wizytację w Zakładzie Karnym, Policyjnej Izbie Dziecka oraz w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie.

2010-01-25

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Terenowego w Katowicach przeprowadzili wizję lokalną w powiatach myszkowskim i olkuskim, które zostały dotknięte skutkami trudnych warunków zimowych jak również odbyli spotkanie w tej sprawie z wicewojewodą śląskim: 20-25 - stycznia 2010 r.

2007-06-15

Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia przez Rzecznika Praw Obywatelskich pełnomocnika terenowego w Katowicach

Strony

Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2016-07-06 13:37:57
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki