Zawartość

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

Dwa okna, w kamienicy, półotwarte
2016-03-25

Mieszkaniec Śląska i jego była żona otrzymali nakaz opuszczenia swojego mieszkania. Lokal zamieszkiwali wspólnie, stosując się do postanowień sądu w ten sposób, że każdy z nich zajmował osobny pokój. Urząd Miasta zaproponował im miejsce w lokalu o powierzchni 17,40 m2. Mężczyzna zgłosił sprawę do Rzecznika.

Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na szarym tle
2016-03-08

Od złożenia zawiadomienia o gwałcie do przesłuchania ofiary mija bardzo dużo czasu: dwa a nawet  trzy miesiące. Tak w praktyce działają przepisy, które wprowadzono po to, by przesłuchiwać osoby pokrzywdzone w takich sprawach ze szczególnym poszanowaniem ich praw – wynika z badań RPO.

Dzieci i rodzice na wycieczce
2016-02-25

Przepisy nie pozwalają na sprawne przeprowadzanie szkoleń i działań zespołów poszukiwawczych z psami ratowniczymi.

morski horyzont z niewidoczną granicą między wodą a powietrzem
2016-01-25

Rzecznik Praw Obywatelskich kilkukrotnie apelował o rozważenie ustanowienia instytucji koronera. 

2016-01-25

The Commissioner for Human Rights for several times appealed to take legislative actions, which would ensure efficient activity of services responsible for maintaining order and security with regard to declaration of death and take care over bodies and remains. In this respect the Commissioner for Human Rights applied to consider the institution of a coroner.

Od 2015-11-18 do 2016-06-17

RPO podjął postępowanie z urzędu w sprawie przebiegu marszu antyimigracyjnego przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, który odbył się 26 września 2015 r.

na zdjęciu uczestnicy spotkania
2015-10-28

Działalność Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści zainaugurowano 28 października br. w Katowicach. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się zwalczaniem przejawów dyskryminacji i mowy nienawiści na terenie województwa śląskiego.

Grafika - głowa funkcjonariusza w czapce mudnurowej
2014-10-28

Badane w Biurze RPO sprawy ujawniły problemy związane z wykładnią i funkcjonowaniem przepisów ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Strony

Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2016-07-06 13:37:57
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki