Zawartość

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle
2016-10-25

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi poprosiła Rzecznika o przyłączenie się do sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie. Dotyczy ona uchwały Rady Miasta w Zakopanem określającej Zakopane jako miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową.

Peron kolejowy
2016-10-24

Na dworcu PKP w Kielcach nie ma wystarczającej liczby podjazdów dla wózków. Sprawę na podstawie publikacji prasowej podjęło do prowadzenia z urzędu Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach (BPK.815.2.2016).

Samochody zaparkowane w polskim mieście (Nowa Huta)
2016-10-24

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach prowadzi sprawę (BPK 501.2.2016) dotyczącą zakładania blokad na samochody przez prywatną firmę X.

2016-10-22


II Bieg Białej Wstążki zakończony. Dystans 2,5 km jako pierwszy pokonał Marek Holda. Na 5 km najlepszy był Mateusz Kajda. Na wózku 5 km pokonał Aleksander Suseł. Najmłodsza uczestniczka zawodów to Ola Belza. Najstarszym biegaczem był Edward Kurek. 

Grafika: sylwetka ludzka
2016-10-18

Po lekturze artykułu pt. „Prokurator: podejrzewamy, że u sióstr maltretowano dzieci”, zamieszczonej na portalu informacyjnym gazetagrakowska.pl, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę (BPK.518.3.2016.MKl) dotyczącą aktów przemocy, do jakich w ostatnim czasie miało dochodzić w Domu Pomocy Społecznej, prowadzonym przez siostry zakonne w B. T.

Zakratowana brama
2016-10-17

Osadzony 75+ wymagał pomocy podstawowych sprawach. Przede wszystkim chciał uzyskać aparat słuchowy.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-10-13

Mieszkańcy wsi Kamionna nie chcą, aby w ich wsi zamieszkała rodzina romska. Limanowscy Romowie odebrali to jako dyskryminację na tle etnicznym. Rzecznik podjął kolejną sprawę po publikacji prasowej w Gazecie Krakowskiej.

Dwie obrączki w ksiączki na książce
2016-10-12

Chodziło o odmowę udzielenia ślubu przez Naczelnika Urzędu Stanu Cywilnego w Kielcach. O sprawie pisał fakt24.pl w artykule z 1 października pt. „Kierownik USC nie chce dać ślubu. Kuriozalny powód.”

grafika: paragraf na wózku inwalidzkim
2016-10-04

W jednym z budynków na osiedlu w Zawierciu nie ma podjazdu do bezpiecznego zjazd wózkiem inwalidzkim. Zainstalowane są jedynie szyny na schodach prowadzących do klatki schodowej. Kąt ich nachylenia oraz rozstawienie uniemożliwiają korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne. Pisała o tym lokalna prasa. Rzecznik podjął sprawę.

Chirurg
2016-10-03

Sprawa została podjęta z urzędu na podstawie publikacji prasowej w internetowym wydaniu „Faktu” (www.fakt.pl/slask) 20 stycznia 2016 r. pt. „Czekał na mrozie na przyjazd karetki. Zmarł”. Na początku stycznia 2016 r. pacjent został przetransportowany ze Szpitala Miejskiego w S. Śl.

Strony

Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2016-07-06 13:37:57
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki