Zawartość

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

grafika: na pomarańczowym tle sylwetki ludzi, w tle kontury Polski
2016-11-21

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z własnej inicjatywy sprawę (BPK.816.1.2016) dotyczącą problemów związanych z zakupem nieruchomości przez romską rodzinę w miejscowości Kamionna. Trudności są spowodowane prawdopodobnie uprzedzeniami na tle etnicznym.

2016-11-14

Przedstawiciele Rzecznika z Biura Pełnomocnika Terenowego w Katowicach uczestniczą dziś w konferencji XIV Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika". Konferencja odbywa się w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Są na niej omawiane kwestie związane z m.in.

Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle
2016-11-14

Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zajął się sprawą mieszkańca Częstochowy, który dostał mandat od Straży Miejskiej za wyprowadzanie psa w miejscu zabaw dla dzieci. Sprawa trafiła do sądu. Jak się okazało, owym miejscem zabaw był m.in. zapas piachu przygotowany przed zimą do posypywania chodników.

Jabłka na drzewie i leżące na ziemi
2016-11-10

Jeden z obywateli poprosił Rzecznika o zwrócenie się do władz państwowych w sprawie  marnotrawienia żywności. Jego zdaniem, brak unormowania tej kwestii przyczynia się do codziennego wyrzucania (m.in. przez supermarkety) przeterminowanego jedzenia do kubłów na śmieci.

Grafika: starsza kobieta i starszy mężczyzna
2016-11-10

Pani Ania jest bardzo zżyta ze swoją siostrą i chce ją częściej odwiedzać. Niestety jej siostra przebywa w Domu Opieki Społecznej, bardzo oddalonym od jej mieszkania. Podjęła więc starania, aby przeniesiono jej siostrę do takiej samej placówki, tyle że położonej bliżej. Sama nie może na co dzień opiekować się swoją schorowaną siostrą.

Grafika: budynek i ludzie
2016-11-07

Sprawa skarżącego w pierwszej instancji była rozpoznana w trybie zwykłym, a w drugiej - w trybie uproszczonym bez wymaganego prawem zarządzenia o zmianie trybu postępowania. Rzecznik podjął interwencję

kalddanki i klucz
2016-11-07

Chodzi o wprowadzenie i stosowanie ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628).

Bloki mieszkalne z lat 80.
2016-11-03

Skarżąca i jej czteroletnia córeczka tułały się po ośrodkach interwencji kryzysowej, domach samotnej matki. Skarżąca nie mogła bowiem wyegzekwować wyroku sądowego nakazującego eksmisję jej byłego męża.

Samochody na szerokiej ulicy nocą, po lewej oświetlony na czerwono stadion piłkarski
2016-10-28

Do Biura Rzecznika wpłynęło wiele skarg, w których poruszony został problem blokowania przez właścicieli (zarządców terenu) lub podmioty działające w ich imieniu kół pojazdów zaparkowanych na tym terenie, znajdującym się poza drogą publiczną. W pismach skarżący wskazywali również na brak reakcji ze strony organów władzy publicznej na przypadki naruszenia prawa.

Zdjęcie: ludzie na scenie
2016-10-26

Czy obywatelskość ma płeć?” to tytuł dyskusji, w której 26 października w Katowicach wziął udział rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar.

Spotkanie odbyło się w Teatrze Korez w Katowicach. Organizatorami spotkania byli: Kongres Kobiet Województwa Śląskiego, Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach, Teatr Korez, Fundacja Przestrzenie Dialogu oraz Gazeta Wyborcza.

Strony

Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2016-07-06 13:37:57
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki