Zawartość

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

Aparat telefoniczny
2017-01-10

Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zajmuje się sprawą mieszkanki Piekar Śląskich, która najprawdopodobniej padła ofiarą oszustwa telekomunikacyjnego, polegającego na wprowadzeniu w błąd co do tożsamości podmiotu zawierającego umowę (BPK.7000.61.2016).

Bloki mieszkalne z lat 80.
2017-01-02

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach podjął z urzędu sprawę mieszkańców „mieszkań przejściowych” w Bielsku – Białej. 50 osób zamieszkiwało jeden z budynków w tym mieście.

Grafika: symbole opinii (dymki)
2016-12-20

20 grudnia pełnomocniczka terenowa RPO w Katowicach Aleksandra  Wentkowska wzięła udział w Konferencji Rad Działalności Pożytku Publicznego z województwa śląskiego „Razem zmieniajmy otoczenie", organizowanej przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju w Sosnowcu przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

zdjęcie: na okładce książki siedzi owczarek niemiecki w tle widać ponton ratowniczy
2016-12-20

Problem zaginięć jest przedmiotem ożywionej debaty publicznej, zarówno ze względu na skalę jak i charakter zjawiska. Ludzie giną bez względu na płeć, wiek, status społeczny, wykształcenie.

Grafika: ludzkie twarze
2016-12-19

W jednym z miast śląskich doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. Kontakt z rodziną ofiary tuż po zdarzeniu był niemożliwy, a istniała możliwość szybkiego pobrania narządów ciała osoby zmarłej.  W związku z tym pojawiło się pytanie: czy Policja (może) powinna udzielić nr PESEL dla Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w takim przypadku?

2016-12-15

W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się kolejna konferencja „Policja bez barier – lepiej rozumiem, sprawniej pomagam”. W spotkaniu wziął udział pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn, pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds.

Ściana z niebieską tablicą z napisem po polsku i ukraińsku, że tu się mieści oddział Związku Ukraińców w Polsce
2016-12-14

10 grudnia w Przemyślu pod Ukraińskim Domem Narodowym podczas przemarszu zorganizowanego z okazji 98. rocznicy bitwy pod Niżankowicami padły słowa „śmierć Ukraińcom”. Zostało to zarejestrowane przez osoby postronne i umieszczone na portalach społecznościowych.

Grafika: starsza kobieta i starszy mężczyzna
2016-12-05

Z doniesień prasowych wynikało, że Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa Rady Miasta Ustroń wniosła do Burmistrza Miasta Ustroń o rozważenie likwidacji Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu.

Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na szarym tle
2016-11-28

26 lutego 2016 r., na podstawie artykułu prasowego: „K. Straż miejska powaliła ojca na ziemię, dziecko stało i patrzyło”, zamieszczonego na portalu internetowym katowice.wyborcza.pl, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z własnej inicjatywy sprawę dotyczącą możliwości przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w K., w związku z interwencjami 9 i 10 lutego 2016 r.

Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle
2016-11-28

Rzecznik zwróci się do Departamentu Funduszy Europejskich Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego z pytaniem o kwestie Specyfikacji dla przedsięwzięcia „Ochrona zlewni rzeki Prądnik – projekt i realizacja kanalizacji – II etap”, w której to wskazano m.in. zadanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do około 180 gospodarstw domowych.

Strony

Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2016-07-06 13:37:57
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki