Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania kurateli sądowej dla dorosłych z dnia 2000-03-01


RPO/252900/97/VII/712 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania kurateli sądowej dla dorosłych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2000-03-23

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.03.2000 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - marzec 2000", str. 60).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl