Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP w sprawie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania z dnia 2007-06-19


RPO/551681/07/VII/708 RZ

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP w sprawie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania.

Znaczną część korespondencji wpływającej do Biura Rzecznika stanowią wnioski dotyczące stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania. Skargi dotyczące tej problematyki wpływają także do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

w Strasburgu, który w znacznej części przypadków stwierdza ich zasadność. W Biurze Rzecznika podjęto prace mające na celu dokonanie analizy sytuacji w zakresie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania. Rzecznik przekazał opracowanie będące wynikiem dokonanej analizy, zawierające ocenę istniejącego stanu oraz propozycje działań naprawczych.

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania.

Znaczną część korespondencji wpływającej do Biura Rzecznika stanowią wnioski dotyczące stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania. Skargi dotyczące tej problematyki wpływają także do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

w Strasburgu, który w znacznej części przypadków stwierdza ich zasadność. W Biurze Rzecznika podjęto prace mające na celu dokonanie analizy sytuacji w zakresie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania. Rzecznik przekazał opracowanie będące wynikiem dokonanej analizy, zawierające ocenę istniejącego stanu oraz propozycje działań naprawczych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl