Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie problemów związanych z postępowaniem w warunkach więziennych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z dnia 2002-01-22


RPO/395646/01/VII/701 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie problemów związanych z postępowaniem w warunkach więziennych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2002-03-06

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 6.03.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - marzec 2002", str. 54).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl