Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia uprawnień skazanych używających wyrobów tytoniowych w zakładach karnych typu półotwartego z dnia 2006-10-23


RPO/538022/06/VII/702 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia uprawnień skazanych używających wyrobów tytoniowych w zakładach karnych typu półotwartego.

Przeprowadzane przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wizytacje w zakładach karnych i aresztach śledczych wskazują, że w związku z brakiem spójności między przepisami Kodeksu karnego wykonawczego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26.11.1996 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości w zakładach karnych typu półotwartego dochodzi do ograniczania uprawnień skazanych używających wyrobów tytoniowych. Jest to następstwem przewidzianej w art. 91 pkt 1 Kkw możliwości zamykania w zakładach karnych typu półotwartego cel mieszkalnych w porze nocnej oraz dopuszczenia w § 3 cytowanego rozporządzenia używania wyrobów tytoniowych tylko poza celą mieszkalną, w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora zakładu karnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o odpowiednią nowelizację powołanego rozporządzenia.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl