Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie potrzeby wydania rozporządzenia o izbach wytrzeźwień z dnia 2004-01-06


RPO/179236/95/VII/713 RZ

1. W sprawie potrzeby wydania rozporządzenia o izbach wytrzeźwień.

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie wnosi o wydanie rozporządzenia przewidzianego w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.10.1996 r. w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźowści, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem w izbie wytrzeźwień nie spełniają wymogów, jakie stawia przed nimi praktyka.

Inf. 1-3/2004, str. 17

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2005-05-31

Opis odpowiedzi:

1. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (13.02.2004 r.) poinformowała, że prace nad rozporządzeniem dotyczącym izb wytrzeźwień trwały dłużej niż przewidywano. W dniu 4.02.2004 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłało do Ministerstwa Zdrowia podpisane "w porozumieniu" rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Inf. 1-3/2004, str. 17

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl