Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia przez więziennictwo zakazu skierowania osadzonego do nauczania w szkole takiego samego typu jaką ukończył z dnia 2002-09-18


RPO/409598/02/VII/706.5 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia przez więziennictwo zakazu skierowania osadzonego do nauczania w szkole takiego samego typu jaką ukończył.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2002-10-14

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 14.10.2002 r.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl