Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie sposobu prowadzenia postępowań karnych z udziałem osób pozbawionych wolności z dnia 2002-01-03


RPO/389394/01/VII/701.1 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie sposobu prowadzenia postępowań karnych z udziałem osób pozbawionych wolności.

Data odpowiedzi: 2002-04-12

Opis odpowiedzi:

1. Odpowiedź Dyrektora Departamentu Sądów i Notariatu w MS z dnia 5.02.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - luty 2002", str. 38).

2. Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.04.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - kwiecień 2002", str. 38).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl